• Hàng rào - Đẹp và an toàn!

    Hàng rào - Đẹp và an toàn!

    Khi thiết kế hàng rào, yếu tố an toàn cần được quan tâm trước tiên, tuy nhiên cũng không nên bỏ qua khái niệm thẩm mỹ để đem lại sự hài hòa cho phối cảnh tổng thể...